Krishna

Krishna zelf heeft in de Bhagavad-gita uitgelegd dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid God is. Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt en goddeloosheid de overhand neemt, op dat moment daal Ik Zelf neer. Hij verschijnt daarom uit eigen wil wanneer goddeloosheid de overhand neemt en ware religie verdwijnt. De principes van religie zijn vastgelegd in de veda’s en iedere afwijking in het juist naleven van de regels in de veda’s maakt iemand ongodsdienstig. Alleen de Heer kan een stelsel van godsdienst creëren. Ook wordt aanvaard dat de veda’s oorspronkelijk door de Heer Zelf in het hart van Brahma gesproken werden. De vedische principes sporen iedereen aan om zich volledig aan Heer Krishna over te geven en Hij verschijnt wanneer zulke principes door demonische personen worden verbroken. Uit het Bhagavatam begrijpen we dat Heer Boeddha een incarnatie
van Krishna is, die verscheen toen het materialisme hoogtij vierde en de materialisten de veda’s als een excuus gebruikten om hun gewoonten te rechtvaardigen. Hoewel er in de veda’s voor verschillende doeleinden bepaalde beperkende regels bestaan voor het offeren van dieren, brachten mensen met demonische neigingen dierenoffers zonder zich aan de vedische principes te houden. Heer Boeddha verscheen om aan deze onzin een einde te maken en om de vedische principes van geweldloosheid in
te voeren. Iedere avatara of incarnatie van de Heer heeft een bepaalde missie die in de geopenbaarde teksten wordt beschreven. Niemand moet als een avatara worden aanvaard, tenzij er in de heilige teksten naar hem wordt verwezen.  Het is niet waar dat de Heer alleen op Indiase bodem verschijnt. Hij kan Zichzelf overal en altijd manifesteren wanneer Hij dat verlangt. In iedere afzonderlijke incarnatie spreekt Hij over religie, maar alleen tot op het niveau dat door specifieke mensen in hun specifieke omstandigheden
begrepen kan worden. Maar de missie blijft dezelfde: mensen tot Godsbewustzijn en tot gehoorzaamheid aan religieuze principes brengen. Soms daalt Hij persoonlijk neer en soms zendt Hij Zijn bonafide vertegenwoordiger in de vorm van Zijn zoon of dienaar of Zichzelf in een onherkenbare vorm. De principes van de Bhagavad-gita werden tot Arjuna en andere zeer verheven personen gesproken, omdat hij, vergeleken met gewone mensen in andere delen van de wereld, zeer gevorderd was.

Meer weten?

Bel: (0031) 630 – 571 448
Email: bhaktasoen@gmail.com
Adres: Petite Somme 5, 6940 Septon-Durbuy, België

De Bhagavad Gita

De Bhagavad Gītā (letterlijk “Lied van de Heer”) vormt een onderdeel van de Mahābhārata. Op het slagveld van Kurukshetra leert Arjuna echt wie Krishna is. Hij geeft zich over aan Krishna en Krishna begint Zijn onderricht. Hij legt het fundamentele verschil uit tussen het tijdelijk materieel lichaam, de eeuwige ziel en het proces van reïncarnatie.

Srila Prabhupada

Krishna openbaart zich aan zijn zuivere toegewijde. Swami A.C. Bhaktivedanta Prabhupada (Spiritueel leraar en Stichter van ISKCON) is Krishna’s zuiver toegewijde. We zien dat de allerhoogste Godspersoon altijd via zijn zuivere toegewijde toegang verschaft om tot hem te komen.

Karma-Yoga

In de materiële wereld is iedereen gedwongen te handelen. Maar activiteiten kunnen ons aan deze wereld binden of ons ervan bevrijden. Wie handelt om de Allerhoogste zonder resultaatgerichte motieven tevreden te stellen, kan worden bevrijd van de wet van karma (actie en reactie) en kan transcendentale kennis over het zelf en de Allerhoogste krijgen.

” Mijn eerste ontmoeting met Krishna was als een 13-jarige die een zeer algemeen onderzoeksproject deed naar de Hare Krishna-beweging. Op dat moment in mijn leven had ik geen contact gehad met de oosterse cultuur, maar ik had gehoord van de Hare Krishna’s door hun associatie met George Harrison. Een zoekopdracht op internet bracht me snel naar Krishna, waar ik niet alleen een schat aan kennis vond, maar ook behulpzame toegewijde in forums en live chatten die uitermate bereid waren om mijn vragen te beantwoorden en dienden als inspiratie voor mijn daaropvolgende persoonlijke reis naar het Krishna-bewustzijn. ”

Amanda

Student

” Als toegewijde in een seculiere familie, heb ik bijna geen contact met andere toegewijde. Ik zing en lees privé. Krishna is mijn portaal naar de spirituele wereld. Woorden kunnen mijn dankbaarheid niet beschrijven. Daarom zou ik met deze dankbaarheid en nederigheid mijn eerbetuigingen aan jullie allemaal willen aanbieden. ”
-Tony, bedrijfsdirecteur in Noord-Engeland, VK

Tony

Directeur

Begin je Spirituele zoektocht vandaag nog

Verrijk je leven door jezelf spiritueel te ontwikkelen. Krijg op alle grote vragen van het leven voor altijd antwoord. Je bent je in dit leven aan het voorbereiden voor je volgend leven. Het leven stopt niet als je, je lichaam verlaat. Het leven gaat door in een ander lichaam, welke lichaam? dit is afhankelijk van de keuzes die je maakt. Lees meer hierover in de Bhagavad Gita zoals ze is of bezoek één van onze tempels. Hare! Krishna!